szkolenie

Weź udział w szkoleniu i sięgnij po dotacje

Urząd Marszałkowski zaprasza na szkolenia dotyczące aktualnie ogłoszonych oraz planowanych naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  – Lubuskie 2020. Uczestnicy otrzymają szczegółowe informacje dotyczące możliwości pozyskania dotacji w konkursach mających na celu rozwój przedsiębiorczości, ochronę przyrody, a także profilaktykę i rehabilitację zdrowotną oraz doskonalenie zawodowe. Szkolenia odbędą się w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim.

Harmonogram szkoleń:

I. 08.12.2016 r. –Zielona Góra, szkolenie dotyczące:

działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy,

działania 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych

II. 12.12.2016 r. – Zielona Góra, szkolenie dotyczące:

Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości

Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu

III. 14.12.2016 r. – Gorzów Wielkopolski, szkolenie dotyczące:

działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy,

działania 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych

IV. 15.12.2016 r. – Gorzów Wielkopolski, szkolenie dotyczące:

Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości

Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu

Szczegóły dotyczące szkoleń oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Ilość miejsc ograniczona!

W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.

Strona główna Aktualności Weź udział w szkoleniu i sięgnij po dotacje
Menu
Menu