szkolenie pracownik biurowy

Bezpłatne szkolenia i staże zawodowe, ostatnie wolne miejsca, zapraszamy

Fundacja ,,Przedsiębiorczość”, zaprasza do udziału w projekcie osoby w wieku 15-29 lat, pozostające bez pracy, bierne zawodowo, zamieszkujące teren woj. lubuskiego. 

Ostatnia grupa szkoleniowa, ostatnie wolne miejsca, zapraszamy !!!

PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ

W ramach projektu oferujemy:

  • Identyfikację potrzeb z opracowaniem IPD – 6 godz.
  • Szkolenia zawodowe z możliwością uzyskania certyfikatu – 60 godz.
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe – 4 godz.
  • Indywidualne pośrednictwo pracy – 3 godz.
  • Staż zawodowy 3 mc.

Osoby uczestniczące w projekcie otrzymają również

  • Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie usługi
  • Atrakcyjne materiały szkoleniowe
  • Catering podczas szkoleń zawodowych
  • Stypendium szkoleniowe
  • Stypendium stażowe

 

ILOŚĆ MIEJS OGRANICZONA

Zapisy i szczegółowe informacje : Fundacja ,,Przedsiębiorczość”

Mieszka I 13, 68-200 Żary (INKUBATOR), pokój nr 14 II piętro

tel./68/479 16 04, /48/ 533 32 26 18, mail: kaczmarczyk@fundacja.zary.pl

Strona główna Aktualności Bezpłatne szkolenia i staże zawodowe, ostatnie wolne miejsca, zapraszamy
Menu
Menu