AKTUALIZACJA DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH

W związku z aktualizacją dokumentacji projektowej zaakceptowaną przez Instytucję zarządzającą RPO – w załączeniu zamieszczamy poniższe :

– Załącznik nr 12 – Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

– Załącznik nr 16 umowa o udzieleniu wsparcia finansowego zawarta pomiędzy uczestnikiem projektu a beneficjentem

ZAŁĄCZNIKI :

Załącznik-nr-12-Regulamin-przyznawania-środków-finansowych-na-rozwój-przedsiębiorczości-2.doc

Załącznik-nr-16-umowa-o-udzieleniu-wsparcia-finansowego-zawartej-pomiędzy-uczestnikiem-projektu-a-beneficjentem-1.doc