OZNACZENIE MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Szanowne Panie,

W związku z obowiązkiem oznakowania przez uczestników projektu ,,Samozatrudnienie Twoją szansą” realizowanych w ramach Działania 6.3.1 inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przypominamy o stosowaniu poniższych oznaczeń:

· oznaczenie sprzętu, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z dotacji

· oznaczenie siedziby firmy i/lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej

· oznaczenia strony internetowej zakupionej w ramach projektu logotypami programu regionalnego

· oznaczenia FV /Rachunków (na odwrocie)

Powyższe weryfikowane będzie podczas monitoringu.

ZAŁĄCZNIKI:

http://fundacja.zary.pl/SamozatrudnienieTwojaSzansa/wp-content/uploads/2018/01/Clipboard01.jpg

http://fundacja.zary.pl/SamozatrudnienieTwojaSzansa/wp-content/uploads/2018/01/6.3.1-Opis-na-FV.xlsx

http://fundacja.zary.pl/SamozatrudnienieTwojaSzansa/wp-content/uploads/2018/01/naklejki-na-sprzęt_wyposażenie.docx

http://fundacja.zary.pl/SamozatrudnienieTwojaSzansa/wp-content/uploads/2018/01/oznaczenie-miejsca-prowadzenia-działalności-gospodarczej.doc