O projekcie

„Samozatrudnienie Twoją szansą!”

Projekt zakłada przygotowanie 30 Uczestników projektu do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach, doradztwie oraz udzielenie dotacji i/lub wsparcia   pomostowego dla 20 z nich.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2017 r. do 30.11.2018 r.
na terenie powiatów żagański, międzyrzecki, krośnieński.

Rekrutacja do projektu odbywa się dwuetapowo:

– I etap: ocena formalna Formularza rekrutacyjnego oraz ocena merytoryczna Formularza rekrutacyjnego pod kątem planowanej działalności gospodarczej, prowadzona przez Komisję rekrutacyjną w postaci
2 ekspertów w zakresie przedsiębiorczości.
– II etap: weryfikacja predyspozycji (w tym np. osobowościowych, poziom motywacji, samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i analitycznego myślenia, sumienność) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzana przez doradcę zawodowego.