Usługi

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:

Wsparcie szkoleniowo-doradcze w ramach, którego każda z 30 osób (2 grupy 15 osobowe) będzie uczestniczyła w:

  •   Diagnoza potrzeb szkoleniowych i doradczych – spotkanie indywidualne 

Doradca zawodowy za pomocą testów i wywiadów przeprowadzi diagnozę potrzeb szkoleniowo-doradczych. Na tej podstawie będą tworzone                   grupy o podobnej wiedzy na temat działalności gospodarczej i oczekiwań szkoleniowych

  •  Szkolenie ABC przedsiębiorczości – zajęcia grupowe

Program: prowadzenie  księgowości w działalności gospodarczej, podstawy marketingu, prawo pracy, podatkowe, handlowe, ZUS, przepisy BHP,          zagadnienia z prawa cywilnego związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wdrażanie i obsługa programów użytkowych związanych z              prowadzeniem działalności gospodarczej (programy służące do: wystawiania faktur, prowadzenia  księgowości, rozliczania z ZUS i                                     US),sporządzanie biznesplanów, kwestie związane z poprawą rentowności poprzez poszukiwanie nowych profili, działalności i rynków zbytu

  •  Indywidualne doradztwo ABC przedsiębiorczości – 4 godziny na osobę

Prowadzone przez wyspecjalizowanych doradców, którzy będą opowiadać o specyfice konkretnych branż w których Uczestnicy będą chcieli założyć        działalność gospodarczą. Doradcy będą pomagali Uczestnikom projektu napisać Biznesplany

        Poza tymi usługami dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

  •       materiały szkoleniowe, podręczniki
  •       poczęstunek i ciepły posiłek podczas szkoleń
  •       zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i doradztwo