image description

Bezpłatne warsztaty komputerowe dla seniorów w ramach projektu „@ktywni w jesieni życia”

Do udziału w  projekcie „@ktywni w jesieni życia” zapraszamy 30 osób powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na obszarze województwa lubuskiego. W okresie VIII-X odbędzie się cykl warsztatów, podczas których będzie…

SZOOP zatwierdzony. Dziś ogłoszono pierwszy konkurs w województwie lubuskim w ramach RPO Lubuskie 2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego…

images

Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy – spotkanie 26.06.2015

Forum Młodych Lewiatan, zaprasza osoby w wieku 18-67 lat, posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, pozostające bez zatrudnienia tj. nieaktywne zawodowo, bezrobotne, poszukujące pracy na spotkanie informacyjne do…

baner-eudukacyjne-forum-www

Bezpłatne szkolenia w zakresie innowacyjnych narzędzi poradnictwa zawodowego

Forum Młodych Lewiatan wraz z Fundacją ,,Przedsiębiorczość”, zapraszają do wzięcia udziału w dwu dniowych szkoleniach doradców zawodowych, testujących narzędzia w zakresie poradnictwa zawodowego wśród młodzieży (szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). W…

Menu
Menu