- Fundacja Przedsiębiorczość - https://fundacja.zary.pl -

Ostatnie wolne miejsca na szkolenie i staż dla mężczyzn 50+

UWAGA !!!

Są jeszcze miejsca na szkolenia drwal / operator pilarki, oraz kierowca wózków widłowych dla meżczyzn powyżej 50 lat niezatrudnionych, niewykonujących innej pracy zarobkowej, zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia, (w tym zarejestrowanych we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy, jako bezrobotni), mieszkających na terenie powiatów krośnieńskiego, nowosolskiego i żagańskiego. Szczegóły pod nr tel: 068 329 59 09