- Fundacja Przedsiębiorczość - https://fundacja.zary.pl -

Seminarium dotyczące współpracy, zapraszamy osoby bezrobotne

Agencja zatrudnienia nr 11510 działająca przy Fundacji Przedsiębiorczość, organizuje we współpracy z ING Usługi Finansowe S.A. Mateusz Żebrowski, seminarium dotyczące możliwości zatrudnienia w zawodzie: pośrednik ubezpieczeniowy. Celem spotkania będzie przedstawienie oferty współpracy z firmą ING względem osób bezrobotnych, poszukujących zatrudnienia.

Udział w seminarium nie jest zobowiązujący. Zważywszy jednak na spore zainteresowanie tematem, prosimy o przesyłanie zgłoszeń jedynie osób, które rozważają możliwość nawiązania trwałej współpracy.

Karty zgłoszeniowe oraz CV, należy przesłać do 23.02.2015 r na adres mailowy: kaczmarczyk@fundacja.zary.pl [1] w treści maila wpisując imię i nazwisko/seminarium/2015

Osoby zakwalifikowane do udziału w seminarium, powiadomione zostaną telefonicznie do 25.02.2015r.

647_3-04.00.02 oferta – zgłoszenie uczestnictwa w seminarium [2]