- Fundacja Przedsiębiorczość - https://fundacja.zary.pl -

Bezpłatne porady dla mieszkańców Żar

Rusza Centrum Innowacji i Ekonomii Społecznej w Żarach, zapraszamy mieszkańców miasta Żary, powiatu żarskiego, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej ( w tym stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych), oraz przedstawicieli podmiotów biznesowych na bezpłatne i stałe dyżury specjalistów w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania środków unijnych, pożyczek, ekonomii społecznej, wsparcia trenera rozwoju osobistego, psychologa, prawnika oraz doradcy zawodowego. Dyżury będą odbywały się od poniedziałku do piątku w Centrum Innowacji i Ekonomii Społecznej przy ul. Broni Pancernej 6a/6 w Żarach.

 

Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach

Fundacja Przedsiębiorczość Żary

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Fundacja Centrum Rozwoju Edukacyjno – Społeczno – Gospodarczego

zapraszają

od 18.05.2015

mieszkańców miasta Żary powiatu żarskiego,

przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej

( w tym stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych),

przedstawicieli podmiotów biznesowych

na bezpłatne i stałe dyżury specjalistów.

Dyżury będą odbywały się od poniedziałku do piątku w

Centrum Innowacji i Ekonomii Społecznej na ul. Broni Pancernej 6a/6 w Żarach.

Zapraszamy do skorzystania z dyżurów. Więcej informacji pod nr tel.  726 442 287.