- Fundacja Przedsiębiorczość - https://fundacja.zary.pl -

Spotkanie z pośrednikami finansowymi

11 maja w urzędzie marszałkowskim odbyło się spotkanie członka zarządu Alicji Makarskiej z pośrednikami finansowymi, którzy wdrażają środki publiczne pochodzące z LRPO na lata 2007-2013. W efekcie podpisania aneksów „Strategii Wyjścia”, 6 pośredników w ramach 9 umów zarządza krajowymi środkami publicznymi w wysokości blisko 47,5 mln zł.

Dysponentem tych środków jest Zarząd Województwa Lubuskiego, który przekazał je w czasowe zarządzanie do pośredników finansowych. Środki są przeznaczone na pożyczki i poręczenia dla MŚP działających w województwie lubuskim, mających utrudniony dostęp do źródeł kapitału obcego na warunkach komercyjnych.

Spotkanie dotyczyło kwestii możliwości wykorzystania środków dystrybuowanych przez pośredników finansowych, przeznaczenia pożyczek i poręczeń, demarkacji środków z innymi programami, kwalifikowalności wydatków, zasad dokumentowania wykorzystanych środków przez ostatecznych odbiorców. Uczestnicy spotkania dyskutowali o pozytywnych aspektach swojej działalności, a także o trudnościach jakie pojawiają się na ich drodze w związku z ograniczeniami kosztowymi i sprawozdawczością.

Uczestnikami spotkania byli:

  1. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Lubuski Fundusz Pożyczkowy:

Prezes Zarządu ARR S.A.- Hanna Nowicka

  1. Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

prezes Zarządu LFPK Sp. z o.o. – Jan Krawiec

  1. Fundacja Przedsiębiorczość w Żarach

Prezes Zarządu FP – Małgorzata Kaczmarczyk

Wiceprezes Zarządu FP – Artur Stępień

  1. Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie

Dyrektor SWMP – Szczepan Słomczyński

  1. Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim

Główna księgowa – Dorota Tarczewska

  1. ECDF SP. z o.o.

Dyrektor – Krzysztof Joachimczak

  1. Przedstawiciele UMWL:

Z-ca Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych – Rajmund Binek

Kierownik Wydziału ds. Instrumentów Inżynierii Finansowej -Edyta Jenek

Główny specjalista – Katarzyna Bidiak-Brąś

Galeria zdjęć

Spotkanie z pośrednikami finansowymi

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..