- Fundacja Przedsiębiorczość - https://fundacja.zary.pl -

Bezpłatne szkolenia komputerowe

Szanowni Państwo, informujemy o naborze na bezpłatne szkolenia komputerowe DIGCOMP na poziomie A,B i C

Do udziału w projekcie zapraszamy:

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych wsród dorosłych mieszkańców woj. lubuskiego, którzy z własnej inicjatywy zainteresowani są nabyciem lub uzupełnieniem wiedzy i kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych.

Tematyka kursu 100 godz. szkolenia obejmuje:

Po zakończeniu każdego z modułów, zostanie przeprowadzony egzamin ECCC DIGCOMP  w obszarze Kompetencje cyfrowe – DIGCOMP (Digital Competences), weryfikujący wiedzę Uczestniczek/ków uzyskaną podczas szkolenia. PROCES UZYSKANIA CERTYFIKATÓW odbywa się na platformie ECCC prowadzony przez Egzaminatora ECCC.

Zajęcia szkoleniowe będą odbywały się w dni robocze i/lub weekendy (w zależności od analizy potrzeb szkoleniowych grupy).

Zaineresowanych, prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego i deklaracji uczestnictwa, dostarczenie (oryginału) do siedziby fundacji przy ul. Mieszka I 13, 68-200 Żary

deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie [1]

http://fundacja.zary.pl/wp-content/uploads/2018/07/Załącznik-nr-11-Oświadczenie-uczestnika-Projektu.docx [2]