- Fundacja Przedsiębiorczość - https://fundacja.zary.pl -

Gospodarka odpadami 2019/2020 – zmiana ustawy o odpadach, dostosowanie decyzji, ewidencja w BDO online

Objaśnienia prawne Ministra Klimatu, dotyczące obowiązku rejestracji w BDO

Na wniosek Rzecznika Małych Średnich Przedsiębiorstw Minister Klimatu wydał objaśnienie prawne dotyczące obowiązku rejestracji w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami przez mikro przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. [1]