- Fundacja Przedsiębiorczość - https://fundacja.zary.pl -

TRENING PRZYWÓDZTWA – program szkoleniowo-consultingowy dla firm

Fundacja ,,Przedsiębiorczość” we współpracy z Szkołą Świadomych Przywódców, zapraszają na Trening Przywództwa

 

Jakim jesteś szefem dla swojego zespołu lub organizacji: dowódcą czy przywódcą? Jakie wynikają z tego konsekwencje dla Twojej firmy?

Jak zatrzymać pracownika niższego szczebla w firmie i zmniejszyć rotację?

Jak konflikty między działami przetransformować w zasób organizacji, kreatywność i kooperację?

Jak budować relacje i jakiego języka używać między przedstawicielami kilku pokoleń?

Jak inspirować, motywować, ufać i stwarzać przestrzeń do rozwinięcia skrzydeł zespołom?

 

JEŚLI JESTEŚ WŁAŚCICIELEM, FIRMY LUB ZARZĄDZASZ ORGANIZACJĄ, ZESPOŁEM I:

T E N   P R O G R A M   J E S T   D L A    C I E B I E!

Pierwszy miesiąc współpracy to 4 sesje diagnostyczne. Nasz konsultant spotka się z Tobą indywidualnie (lub z zarządem) i osobno z Twoim zespołem kierowniczym pierwszego szczebla w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb oraz wyzwań, przed jakimi stajecie jako organizacja. Kolejne miesiące obejmują sesje indywidualne i zespołowe w różnych układach relacyjnych, w zależności od wielkości, struktury i potrzeb danego przedsiębiorstwa. Zakładamy ramy tematyczne, wokół których zajmujemy się funkcjonowaniem konkretnych osób w konkretnych sytuacjach zawodowych. Te ramy to: konflikty (drugi miesiąc współpracy), budowanie zaufania (trzeci miesiąc współpracy), moje świadome miejsce w organizacji, zaangażowanie i motywacja (czwarty miesiąc współpracy), zasoby i ograniczenia (piąty miesiąc współpracy), odpowiedzialność przywódcy a odpowiedzialność zespołu (szósty miesiąc współpracy). Po 6 miesiącach weryfikujemy osiągnięte efekty i podejmujemy wspólnie decyzję o dalszych działaniach.

 

Jak pracujemy?

Trening przywództwa to coś więcej niż szkolenie i coś więcej niż coaching. Tej usługi nie było jeszcze na lubuskim rynku biznesowym. Jako uczestnik programu będziesz mógł, mogła zająć się sytuacjami trudnymi, których doświadczasz we własnej organizacji i pod okiem profesjonalisty uświadomisz sobie, w jaki sposób to, co robisz obecnie, generuje efekty, jakich doświadczasz (nie zawsze pożądane). Dotrzesz do prawdziwych źródeł trudności, schematów wręcz niemożliwych do przekroczenia czy problemów, które potrafią przerosnąć. Dzięki uświadomieniu sobie tego, bez trudu znajdziesz własne, nowe sposoby komunikowania siebie otoczeniu. Będziesz dopracowywać swój osobisty styl budowania relacji w zespole, czyli rozwiązywania problemów, odpowiadania na konflikt, traktowania odmienności, motywowania, angażowania, ewaluowania, dyscyplinowania, delegowania zadań, kreowania liderów, zarządzania talentami itp. To przyniesie wiele spokoju, równowagi, poczucia wolności i spełnienia, a dodatkowo uwolni Twój wewnętrzny potencjał, z którego teraz być może nie korzystasz w pełni.

 

Dlaczego warto rozpocząć współpracę z nami?

Ponieważ jesteśmy pierwszą firmą na lubuskim rynku biznesowym, która wprowadza do biznesu metodę Gestalt, dotychczas stosowaną tylko w psychoterapii i pedagogice. Dzięki temu zajmujemy się ludźmi i procesami w organizacjach w sposób, w jaki dotąd nikt się nimi nie zajmował – docierając do prawdziwych źródeł trudności i wspólnie poszukując sposobów na nie, uwzględniających indywidualne zasoby i ograniczenia osób, z którymi mamy do czynienia. Korzystając z naszych usług, nie potrzebujesz już inwestować w żadne inne miękkie szkolenia biznesowe. Nauczymy Cię budowania relacji w sposób, który sprawdzi się zarówno w procesach wewnątrzfirmowych, jak i we wszelkich kontaktach z otoczeniem. Konsultanci Szkoły Świadomych Przywódców mają wysokie kwalifikacje w zakresie psychologii, psychoterapii i superwizji oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z zespołami.

Cena programu uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa i indywidualnych potrzeb firmy. W ramach współpracy z fundacją oferujemy 10% zniżki od cen wyjściowych.

 

Możesz skorzystać z zajęć pokazowych na których doświadczysz próbki naszej usługi.

Data, miejsce zajęć pokazowych: 20.02.2020r w godz.09:30-12:30 sala nr 10

Fundacja ,,Przedsiębiorczość”

Mieszka I 13, 68-200 Żary

Tel: 533 322 618

Formularz rekrutacyjny, dostępny na stronie www.fundacja.zary.pl [1] lub w siedzibie.

 

Efekty

które osiągniesz dzięki współpracy z nami

Jakie są WSKAŹNIKI SUKCESU każdej organizacji?

 

CO ZAPEWNIA OSIĄGNIĘCIE SUKCESU NA WSZYSTKICH WYMIENIONYCH POLACH?

Równowaga pomiędzy zarządzaniem i przywództwem.

Rozwój zarówno inteligencji biznesowej i przedsiębiorczości, jak i inteligencji emocjonalnej i społecznej.

Integracja procesów twardych i miękkich w organizacji.

Zbudowanie zdrowej relacji pomiędzy tymi dwoma biegunowymi filarami każdej organizacji.

 

Naszym celem jest towarzyszenie Ci w tym strategicznym procesie.

Sesje consultingowe w firmie oraz wszystkie zajęcia grupowe Szkoły Świadomych Przywódców największy nacisk kładą na kształtowanie i rozwijanie Twoich POSTAW. Nowe postawy pozwolą nam trenować z Tobą konkretne UMIEJĘTNOŚCI w zakresie budowania spójnych i efektywnych zespołów, co poprzemy dostarczeniem niezbędnej WIEDZY na temat świadomego przywództwa. Efekty, jakie osiągniesz dzięki współpracy z nami to:

 

1) w zakresie postaw:

 

2) w zakresie umiejętności:

 

3) w zakresie wiedzy:

podniesiesz poziom swojej inteligencji przywódczej.

Formularz-zgłoszeniowy_20.02.2020 [2]