- Fundacja Przedsiębiorczość - https://fundacja.zary.pl -

REKRUTACJA DO PROJEKTU „Lubuski Biznes ma POWER”

                                            

OGŁOSZENIE REKRUTACJA DO PROJEKTU „Lubuski Biznes ma POWER”

Informujemy, że proces rekrutacyjny dla osób starających się o uzyskanie dotacji na utworzenie działalności gospodarczej, obejmujący nabór Formularzy rekrutacyjnych (Zał. nr 1 do Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu „Lubuski Biznes ma POWER”) oraz Załącznik nr 4 i Załącznik nr 5

rozpocznie się w dniu 17.03.2021 o godz. 8:00, a zakończy w dniu 06.04.2021 o godz. 16:00.

 

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w Biurze Projektu: Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra, czynnym w czasie trwania naboru Formularzy rekrutacyjnych od pn.-pt., godz. 8:00-16:00 oraz w Filii Biura Projektu: Angelika Sznabel Akapit, ul. Długosza 22a/1, 68-200 Żary, czynnej w trakcie trwania naboru Formularzy rekrutacyjnych od pn.-pt., godz. 8:00-15:30 lub za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską na adres: Angelika Sznabel Akapit, ul. Sarnia 17, 68-200 Żary lub elektronicznie na adres e-mail: power@akapit.edu.pl.

 

 

Zgodnie z § 7 pkt. 4 Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu, w przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę Uczestników Projektu Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. Beneficjent poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru Formularzy rekrutacyjnych.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 531 477 970, +48 533 496 716 oraz adresem e-mail: power@akapit.edu.pl

 

Dokumenty do pobrania na stronie: www.opzl.pl oraz www.akapit.edu.pl/power

 

                                       
Lubuski biznes ma POWER! | Akapit Angelika Sznabel – Instytucja Szkoleniowa [1]

                                                                   I NABÓR OGŁOSZENIE [2]