- Fundacja Przedsiębiorczość - https://fundacja.zary.pl -

Seminarium Klastrowe – Zaproszenie

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w drugim już webinarium klastrowym, które odbędzie się 6 maja 2021 r. w godz. 9:00 – 11:00.

Webinarium organizowane jest przez Departament Innowacji i Przedsiębiorczości. Tym razem tematyka dotyczyć będzie katalizatorów i barier w rozwoju inicjatyw klastrowych w regionie lubuskim. Omówiona zostanie także polityka klastrowa Unii Europejskiej – instrumenty finansowe w ujęciu regionalnym, krajowym i europejskim przeznaczone dla klastrów. Eksperci omówią także znaczenie partnerstw w perspektywie finansowej 2021 – 2027, które będą w wielu przykładach warunkiem otrzymania wsparcia finansowego. Jako przykład dobrych praktyk, poznamy działalność Lubuskiego Klastra Metalowego, którą przedstawi jego prezes – pan Andrzej Graczykowski.

 

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem mailowym: innowacje@lubuskie.pl [1]

 

Link do webinarium zostanie przesłany osobom, które zgłosiły chęć udziału w wydarzeniu.

 

Więcej informacji pod linkiem: KLIKNIJ TUTAJ [2]

 

 

seminarium_klastrowe [3]