Opłata ZUS

Szanowna Pani, Szanowny Panie
w związku z wypłatą pierwszej transzy wsparcia pomostowego oraz kolejnych transz jest Pani, Pan zobowiązana/y do zapłaty składek ZUS do dnia 10 każdego miesiąca, a osoby zatrudniające pracowników do 15 każdego miesiąca. W związku z powyższym prosimy o przesłanie do Pani Agnieszki Balczyńskiej e-mail: a.balczynska@consultor.pl potwierdzenia opłaty w/w składek ZUS.

Nie przesłanie potwierdzenia będzie skutkowało nie wypłaceniem kolejnej transzy wsparcia.

Powyższe rozwiązanie będziemy stosować, co miesiąc, do zakończenia realizacji umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

W sprawach niewyjaśnionych prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Kiliś – 519 323 389 oraz Panią Agnieszką Balczyńską- 883 331 431