Ostateczna lista rankingowa Uczestników rekomendowanych do otrzymania dofinansowania w ramach projektu

Poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową uczestników rekomendowanych do otrzymania dofinansowania na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu ,,Samozatrudnienie twoją szansą- 2 edycja”.

Ostateczna lista rankingowa z dnia 26.06.2019