Oznaczenie miejsca prowadzenia działalności

Szanowni Państwo

W związku z obowiązkiem oznakowania przez uczestników projektu ,,Samozatrudnienie Twoją szansą-2 edycja” realizowanych w ramach Działania 6.3.1  inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przypominamy o stosowaniu poniższych oznaczeń:

  • oznaczenie sprzętu, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z dotacji
  • oznaczenie siedziby firmy i/lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
  • oznaczenia strony internetowej zakupionej w ramach projektu logotypami programu regionalnego
  • oznaczenia FV /Rachunków (na odwrocie)

Powyższe weryfikowane będzie podczas monitoringu.

ZAŁĄCZNIKI

6.3.1 Opis na FV

naklejki na sprzęt – wyposażenie

oznaczenie miejsca prowadzenia działalności

clip