Informacja

Informujemy, iż obecnie trwa procedura odwoławcza wstrzymująca rozpoczęcie etapu szkoleniowego oraz publikację ostatecznej listy osób zakwalifikowanych w projekcie.