Usługi

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:

  • Doradztwo zawodowe ( indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w celu weryfikacji predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalnosci gospodaczej),
  • Szkolenie ABC przedsiębiorczości – zajęcia grupowe,

PROGRAM USŁUGI:

– zasady podejmowania DG w Polsce ; uzyskanie wpisu w CEDIG, ZUS,US, GUS, uzyskanie zezwoleń, koncesji, Sanepid, PIP, Wydział Ochrony Środowiska,

– zakładanie DG przez osoby fizyczne: wady i zalety, przepisy, obowiązki, etapy zakładania DG, remanent, podatek do US, deklaracje PIT , naliczanie i odprowadzanie podatków, zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

-Księgowość w firmie: księgowość osób fizycznych, karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatkowa księga przychodów i rozchodów, pełna księgowość, identyfikowanie otoczenia zewnętrznego DG, wybieranie lokalizacji firmy, ustalanie struktury towarów i planowanie oferty handlowej,

-Sporządzanie biznes planu DG,

  • wypłata bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla 25 Uczestników projektu w kwocie 24 000 zł,
  • wypłata wsparcia pomostowego w kwocie 1 200 zł / mc przez okres 12 mc,
  • indywidualne doradztwo po założeniu działalności gospodarczej 9 godz/osobę (będzie wynikało z indywidualnego zapotrzebowania UP w zakresie prawa, księgowości, marketingu).

Poza usługami dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane są:

  • materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek i ciepły posiłek podczas szkoleń,
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i doradztwo.