- Fundacja Przedsiębiorczość - https://fundacja.zary.pl -

Kierownik Zmiany

 • Pełny etat
 • Żary [1]
 • Opublikowane 2 lata temu

Strona WWW [2] CIECH Vitrosilicon S.A.

ul. Westerplatte 10a, Żary 68-200

Kim jesteśmy?

Jesteśmy międzynarodową grupą chemiczną, eksportującą swoje produkty do ponad 100 krajów z całego świata. Nasze produkty otaczają każdego z nas.  W naszych zakładach produkujemy między innymi sodę, sól, środki ochrony roślin, pianki, krzemiany, opakowania szklane.

W związku z dynamiczną realizacją inwestycji w Żarach – budowy i instalacji nowego pieca do wytapiania szklistego krzemianu sodu – spółka CIECH Vitrosilicon, największy dostawca krzemianów sodu w Europie, poszukuje pracowników na nowotworzone miejsca pracy w obszarach produkcji, transportu kolejowego i logistyki oraz utrzymania ruchu. Nowa inwestycja CIECH o wartości ok. 80 mln zł, zwiększy moce produkcyjne i umocni chemiczną grupę na pozycji lidera wśród dostawców krzemianów sodu w Europie.

Kierownik Zmiany w Ciech Vitrosilicon S.A. w Żarach

Oferta dla Ciebie:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • prywatną opiekę zdrowotną,
 • kartę sportową,
 • możliwość skorzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a w nim m.in.:  świadczenie świąteczne, paczki świąteczne dla dzieci, świadczenie wakacyjne,
 • praca w miejscu, gdzie ważne jest bezpieczeństwo, a atmosfera jest naprawdę dobra.

Opis stanowiska:

 • zarządzanie i organizacja pracy podległego zespołu pracowników operacyjnych: nadzór nad pracą, motywowanie, ocenianie, przeprowadzanie szkoleń, rozliczanie czasu pracy,
 • dbałość o  przestrzeganie standardów pracy zgodnie z obowiązującą w Grupie  kulturą BHP;
 • nadzór nad przestrzeganiem ustalonych norm  wydajności planu produkcyjnego oraz doskonalenie procesów produkcji;
 • kontrola pracy i stanu technicznego pieców i urządzeń,

Oczekujemy:

 • wysokich zdolności komunikacyjnych oraz  umiejętności pracy w zespole;
 • umiejętności sprawnego podejmowania decyzji;
 • wykształcenia średniego, wyższe mile widziane;
 • znajomości pakietu MS Office;
 • gotowości do pracy w systemie trzyzmianowym,
 • doświadczenie w pracy w firmie produkcyjnej, mile widziane doświadczenie w przemyśle szklarskim;
 • uprawnień energetycznych: E2,E3,D2,D3 – mile widziane;
 • mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym.

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: +48 669 600 071

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych:

Administratorem danych jest CIECH Vitrosilicon S.A. z siedzibą w Iłowej przy ul. Żagańskiej 27, 68-120 Iłowa, (dalej również jako „administrator”).

Dane kontaktowe:

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: ciechvitrosilicon@ciechgroup.com, telefonicznie pod numerem: +48 68 360 07 47 lub pisemnie pod adresem: ul. Żagańska 27, 68-120 Iłowa.

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: IOD@ciechgroup.com lub pisemnie na adres: ul. Żagańska 27, 68-120 Iłowa.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

·        przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych – podstawą prawną przetwarzania są przepisy Kodeksu pracy, podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz zgoda – w zakresie danych, które nie są przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, w przypadku gdy dane te zostaną przez Pana/Panią przekazane z własnej inicjatywy, tj. w szerszym zakresie niż wynika z przepisów prawa pracy

·        przeprowadzania przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez administratora danych – w przypadku wyrażenia zgody, która będzie podstawą przetwarzania,

·        udostępniania danych innym spółkom Grupy CIECH na potrzeby prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji – w przypadku wyrażenia zgody, która będzie podstawą przetwarzania.

Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora – oraz, w przypadku udzielenia na to zgody, spółkom należącym do Grupy CIECH.Odbiorcy danych:

Okres przechowywania danych:

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez czas trwania procesu rekrutacyjnego oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji, administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat od momentu wyrażenia zgody.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania,  ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych:

Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Bez podania tych danych nie może Pani/Pan wziąć udziału w procesie rekrutacji.

Aby ubiegać się o pracę wyślij nam informacje o sobie na rekrutacja.ciechvitrosilicon@ciechgroup.com [3]

Skorzystaj z webmaila: Gmail [4] / AOL [5] / Yahoo [6] / Outlook [7]