- Fundacja Przedsiębiorczość - https://fundacja.zary.pl -

Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wielkopolskim

Ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wielkopolskim poszukuje pracownika na stanowisko Inspektor d

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
 • prowadzi postępowania administracyjne odwoławcze od decyzji i postanowień wydanych przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego (odwołania i zażalenia od rozstrzygnięć organu I instancji),
 • sprawuje nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez podległe jednostki, prawidłowość ich wykonania,
 • przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, obrona stanowiska Lubuskiego WINB wydanego w trybie odwoławczym,
 • przeprowadza kontrole organów szczebla powiatowego (starostów) jako organów administracji architektoniczno – budowlanej,
 • przygotowuje projekty decyzji i postanowień oraz przedkłada przełożonemu do merytorycznej i formalnej kontroli przed podpisaniem przez Lubuskiego WINB,
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy
 • znajomość następujących ustaw: Prawo budowlane, Prawo wodne; Kodeks postępowania administracyjnego,
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
 • dyspozycyjność
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność współdziałania w ramach zespołu zadaniowego,  komunikatywność,
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Wykształcenie: wyższe techniczne, administracyjne lub prawnicze,
 • Doświadczenie zawodowe w budownictwie lub administracji publicznej,