- Fundacja Przedsiębiorczość - https://fundacja.zary.pl -

HR Business Partner

Saint-Gobain Oddział Sekurit Transport Division w Żarach

ul.Szklarska 27, 68-200 Żary

Firma Saint-Gobain Sekurit Transport Division w Żarach jest częścią światowej grupy Saint-Gobain do której należą m.in.: Rigips, Isover, Weber, Vetrotech, Swissspacer. Ponad 20 marek w Polsce, ponad 7 tysięcy pracowników!

Sekurit Transport Division w Żarach jest liderem w produkcji szyb do pojazdów transportowych. Nasze produkty dostarczamy dla takich marek jak: Daimler, Iveco, Volvo, Solaris, Scania, MAN, Bombardier, Siemens, Alstom.

 

Dołącz do lidera w branży Automotive!

 

Miejsce pracy:

Saint-Gobain Innovative Materials Polska Spółka z o.o.

Oddział Sekurit Transport Division w Żarach

ul. Szklarska 27, 68-200 Żary, Polska

 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko HR Business Partner.

 

Co oferujemy?

• Zatrudnienie w firmie o stabilnej pozycji na rynku

• Profesjonalne wprowadzenie do organizacji

• Bonus roczny

• Bonus świąteczny

• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (“Wczasy pod gruszą”, paczki       Mikołajkowe dla dzieci, świąteczne świadczenia pieniężne)

• Pracowniczy Program Oszczędnościowy – możliwość zakupu akcji firmy 

• Program premiowy „Znam, więc polecam”

• Profilaktyka zdrowotna – ambulatorium na terenie firmy (pielęgniarka, lekarz) 

• Grupowe ubezpieczenie na życie 

• Dopłata do posiłków

• Wysokie standardy BHP i OŚ

• Parking przy zakładzie

• Partnerska atmosfera w zgranym zespole

 

Co będzie należało do Twoich zadań?

•Realizacja polityki HR w odpowiedzi na strategię biznesową
•Koordynowanie procesów HR w dedykowanym obszarze
•Współpraca z serwisami kadrowo-płacowymi
•Prowadzenie procesów rekrutacji na stanowiska produkcyjne i średniego szczebla
•Koordynowanie programów szkoleniowych, w tym procesu wdrażania nowych pracowników i rozwoju kompetencji
•Administrowanie szkoleniowym portalem e-learningowym
•Proponowanie i wdrażanie rozwiązań HR w zakresie budowania zespołów, zaangażowania, zarządzania talentami, rozwoju kompetencji oraz zarządzania zmianą
•Monitorowanie wskaźników HR, definiowanie planów rozwoju w odpowiedzi na potrzeby biznesu oraz ocena efektywności podjętych działań

 

Wymagania

•Wykształcenie wyższe, mile widziane zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia lub pokrewne
•Dobra znajomość MS Excel,
•Dobra znajomość języka angielskiego
•Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, organizacyjne oraz umiejętność pracy w zespole
•Dobra komunikacja i umiejętność rozpoznawania potrzeb pracowników oraz biznesu, zorientowanych na rozwiązania

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV z podaniem nazwy stanowiska w temacie maila na adres: rekrutacja.sekurit-zary@saint-gobain.com

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (42-530) przy ul. Szklanych Domów 2, adres e-mail: odo.sgimp@saint-gobain.com, numer telefonu: (022) 653 79 00, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000092278, numer NIP: 9281005205, REGON: 970434546, o kapitale zakładowym w wysokości 335 075 400,00 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uczestnictwa w procesie rekrutacji/zawarcia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu zatrudnianiu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków.
Jeżeli wyrazi Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane następującym odbiorcom: dostawcom usług wspierających realizację procesu rekrutacji i zatrudnienia oraz dostawcom usług IT.

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

Aby ubiegać się o pracę wyślij nam informacje o sobie na rekrutacja.sekurit-zary@saint-gobain.com [2]

Skorzystaj z webmaila: Gmail [3] / AOL [4] / Yahoo [5] / Outlook [6]