- Fundacja Przedsiębiorczość - https://fundacja.zary.pl -

Specjalista

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słubicach

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słubicach ogłasza wolne stanowisko na  Specjalista do spraw: prawno-administracyjnych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słubicach.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń i pism,
 • przeprowadzanie postępowań dotyczących katastrof budowlanych,
 • współuczestnictwo w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych,
 • prowadzenie korespondencji urzędowej,
 • przyjmowanie interesantów w celu udostępniania akt spraw oraz udzielenia wyjaśnień z zakresu stosowania przepisów Prawa budowlanego,
 • prowadzenie zadań z zakresu ochrony danych osobowych, i inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu budownictwa, administracji
 • dobra umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • odporność na stres,
 • biegła znajomość prawa administracyjnego i budowlanego, gospodarki przestrzennego, w tym dobra znajomość procedur
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • komunikatywność i samodzielność,
 • zdolności mediacyjne,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub w obszarze związanym z procesem inwestycyjnym, np.: projektowaniu lub wykonywaniu innej funkcji technicznej.
 • odporność na stres

Twoja aplikacja musi zawierać

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Aplikuj do 17 marca 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: “ogłoszenie nr 75048”
na adres:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słubicach
ulica Piłsudskiego 19
69-100 Słubice

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

095 758 22 73
 • Dokumenty należy złożyć do: 17.03.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Pełna oferta w linku

https://nabory.kprm.gov.pl/lubuskie/slubice/specjalista,75048,v7 [2]