- Fundacja Przedsiębiorczość - https://fundacja.zary.pl -

Specjalista

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze ogłasza wolne stanowisko na Specjalistę w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami. 
OSOBA NA TYM STANOWISKU:
 • planuje i uzupełnia potrzeby mobilizacyjne jednostek wojskowych stanem osobowym, typuje żołnierzy rezerwy na przydziały mobilizacyjne i pracownicze przydziały mobilizacyjne,
 • wypisuje i wydaje karty powołania żołnierzom rezerwy na ćwiczenia wojskowe i rozlicza ćwiczenia wojskowe,
 • prowadzi ewidencję wojskową rezerw osobowych uzupełnianych jednostek wojskowych z wykorzystaniem systemów informatycznych,
 • planuje gromadzenie wyszkolonych rezerw osobowych dla potrzeb mobilizacyjnych, prowadzi analizy i prognozy,
 • bierze udział w opracowywaniu sprawozdań, analiz i bilansów,
 • planuje i zapotrzebuje druki mobilizacyjne.
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w pracy biurowej
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “poufne” lub wyrażenie zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP w zakresie stanowiska
 • umiejętność pracy w zespole, analitycznego myślenia, organizacji pracy, komunikatywność
 • umiejętność korzystania z pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe administracyjne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w resorcie obrony narodowej
 • przeszkolenie z zakresu postępowania administracyjnego
 • przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
 • prawo jazdy kat. B
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Twoja aplikacja musi zawierać

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniająca do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne
 • lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, celem uzyskania dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “Poufne”.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu postępowania administracyjnego
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
 • kopia prawa jazdy kat. B

Aplikuj do 17 maja 2021

na adres:

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Urszuli 8
65-147 Zielona Góra
z dopiskiem “Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej”.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

Tel. 261 648 333
 • Dokumenty należy złożyć do: 17.05.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

PEŁNA OFERTA W LINKU

https://nabory.kprm.gov.pl/lubuskie/zielona-gora/specjalista,77819,v7 [2]