Agencja Zatrudnienia nr 11510

Agencja Zatrudnienia przy Fundacji ,,Przedsiębiorczość”, podlega regulacjom m.in. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z tą ustawą, agencja zatrudnienia to podmiot wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia świadczące usługi w zakresie:

  • pracy tymczasowej,
  • doradztwa personalnego,
  • pośrednictwa pracy,
  • poradnictwa zawodowego.

Dokumentem potwierdzającym wpis do rejestru jest certyfikat wydawany przez marszałka województwa, który uprawnia do świadczenia usług w ww. obszarach, zgodnie z danymi krajowego rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Menu
Menu