Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości

To miejsce, w którym potencjalni przedsiębiorcy otrzymują niezbędną wiedzę do prowadzenia własnej firmy. Tu realizowane są różnego rodzaju kursy i szkolenia przygotowujące do prowadzenia własnego biznesu. Część osób biorących udział w szkoleniach przygotowawczych zakłada własne firmy, inni znajdują pracę jako wykwalifikowani pracownicy.

Aktualna oferta Ośrodka:

  • Kursy komputerowe z zakresu obsługi oprogramowania użytkowego.
  • Kursy prowadzenia pełnej księgowości z zastosowaniem oprogramowania komputerowego.
  • Szkolenia informacyjne o działalności organizacji pozarządowych.
  • Kursy dla osób bezrobotnych “ABC przedsiębiorczości”

Przygotowujemy również kursy i szkolenia zgodnie z indywidualnymi potrzebami przedsiębiorców i instytucji.

Jednocześnie OWP prowadzi szereg usług dla małych i średnich firm już działających, wspomagając ich w znalezieniu źródła finansowania, rynku zbytu, inwestorów, rozmów z instytucjami finansowymi, w zdobyciu dodatkowej wiedzy do prowadzenia swojej firmy.

Świadczymy bezpłatne usługi informacyjne i doradcze w zakresie:

  • administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej (w tym jej podejmowania, wykonywania, rezygnacji),
  • zasad i warunków korzystania z programów pomocy publicznej i innych zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej,
  • możliwości i zasad korzystania z usług specjalistycznych np. szkoleń, doradztwa, transferu technologii, uzyskania pożyczek i poręczeń itp.,
  • danych teleadresowych instytucji, przydatnych w rozwoju firmy.
Menu
Menu