O fundacji

logoFundacja “Przedsiębiorczość” jest organizacją pozarządową, ustanowioną aktem notarialnym z dnia 1992.05.19 przez Zarząd Gminy Miejskiej w Żarach.

Celem Fundacji jest inspirowanie, wspieranie, tworzenie  w miejscowym środowisku przedsięwzięć gospodarczych (małych firm prywatnych), wyzwalanie, wdrażanie inicjatyw gospodarczych i pobudzanie przedsiębiorczości oraz aktywne zwalczanie bezrobocia.

Fundacja realizuje swój cel wszystkimi dostępnymi środkami, miedzy innymi poprzez:
– przekazywanie wiedzy,
– wsparcie finansowe,
– wsparcie techniczne.

Fundacja “Przedsiębiorczość” posiada wdrożony System Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN EN ISO 9001

Polityka Jakości
Naszym nadrzędnym celem jest oferowanie usług o wysokiej jakości w zakresie:
– doradztwa,
– informacji,
– szkoleń,
– usług finansowych.

Naszym najważniejszym kryterium jakości jest zadowolenie klientów. Wymagania i uzgodnienia z klientem muszą być spełnione poprzez nasze zobowiązania i zgodność usługi z przyjętymi warunkami. Nadrzędną zasadą naszej fundacji jest dążenie do doskonalenia SZJ wdrożonego w Organizacji zgodnego z wymaganiami normy PN EN ISO 9001:2001 oraz do ustanowienia długotrwałej, partnerskiej współpracy z naszymi klientami, opartej na rzetelności, fachowości oraz systematyczności.

logo_ksuOd 6.12.2004 jesteśmy członkiem Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw : 04/06/2005/143.

Menu
Menu