Oferta dla Firm – szkolenia komercyjne

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę szkolenia składającą się z kilku etapów działań:

 

I. SPRECYZOWANIE OFERTY SZKOLENIOWEJ – WYBÓR SZKOLENIA

– dobór programu szkolenia do indywidualnych potrzeb Klienta,

– dobór wyspecjalizowanej kadry trenerskiej adekwatnej do tematyki szkolenia,

– optymalizacja budżetu szkoleniowego,

– ustalenie czasu i miejsca organizacji szkolenia,

– sporządzenie umowy

 

II. OBSŁUGA SZKOLENIA W TRAKCIE JEGO TRWANIA

– przygotowanie niezbędnej dokumentacji szkoleniowej,

– dbanie o komfort uczestników i higienę pracy umysłowej poprzez działania zgodne z programem i harmonogramem szkolenia,

– stała współpraca z trenerami (nadzór nad prawidłowym przebiegiem pracy)

 

III. DZIAŁANIA POSZKOLENIOWE

– rozliczenie szkolenia,

– opracowanie ewaluacji po zakończonym szkoleniu,

– w razie potrzeby możliwość ustalenia dodatkowych konsultacji dla uczestników szkolenia z kadrą trenerską.

 

W ramach każdego szkolenia zapewniamy:

– odrębne stanowiska pracy (również ze sprzętem komputerowym),

– wyspecjalizowaną kadrę trenerską,

– ciekawą formę prowadzenia zajęć na których wykorzystywane są różnego rodzaje metody i techniki, między innymi: prezentacje multimedialne, testy i kwestionariusze, studia przypadków, dyskusje moderowane, gry i symulacje, odgrywanie ról, burze mózgów, nagrania video,

– materiały szkoleniowe,

– catering,

– certyfikat ukończenia szkolenia.

 

PODSTAWOWA OFERTA SZKOLENIOWA DLA FIRM OBEJMUJE SZKOLENIA:

– BHP

– Zarządzanie zespołem

– Zarządzanie projektem – praktyczne rozwiązania,

– Zarządzanie czasem,

– Zarządzanie stresem,

– Ochrona danych osobowych,

– Rachunkowość zarządcza,

– Negocjcje międzynarodowe w biznesie,

– Techniki sprzedaży i obsługi klienta,

– Skuteczna promocja firmy w mediach.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani, zapraszamy do kontaktu w celu przygotowania dedykowanej oferty szkoleniowej

dostosowanej specjalnie do Państwa potrzeb!

tel:68 479 16 04 , 533 32 26 18

mail: fp@fundacja.zary.pl

 

Menu
Menu