FRP LRPO

Fundusz pożyczkowy FRP powstał w 1994r. przy Fundacji „Przedsiębiorczość” jako jeden z elementów projektu TOR#10 współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Światowy.

Celem FRP jest pobudzanie aktywności społeczeństwa woj. lubuskiego w zakresie przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Fundusz finansuje rozwój i rozpoczęcie każdej działalności gospodarczej, której celem jest stworzenie trwałych miejsc pracy. Kreuje warunki i możliwości do realizacji lokalnych przedsięwzięć gospodarczych, budując tym samym przekonanie o roli jaką odgrywają one w rozwoju gospodarczym całego regionu.

Nasza oferta skierowana jest do podmiotów gospodarczych z sektora MSP ze szczególnymi preferencjami dla tych którzy tworzą miejsca pracy (nie jest to wymóg konieczny dla linii LRPO)  oraz osób bezrobotnych zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej. W związku z dużym zainteresowaniem jakim cieszą się pożyczki z FRP Fundacja „Przedsiębiorczość” podjęła działania mające na celu zwiększenie oferty jaką dysponuje fundusz. Wynikiem tych działań w 2010r. Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości otrzymał środki w wysokości 2.850.000,00 zł. w ramach projektu „Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego w Żarach – systemowe wsparcie sektora MSP” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Kolejny etap rozwoju FRP – rok 2013 –  to pozyskanie dodatkowego kapitału pożyczkowego w wysokości 2.375.000zł. w ramach realizacji projektu “Kapitał dla przedsiębiorczych – dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego w Żarach” .

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu został złożony w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, PRIORYTET II LRPO „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”, Działanie 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu.

Fundacja wdrożyła projekt – udziela z niego wsparcia finansowego przedsiębiorcom. Łączny kapitał pożyczkowy dla obu linii środków LRPO to kwota 5.500.000,00 zł.

27 listopada 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Fundacja „Przedsiębiorczość” podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zapewniając tym samym przedsiębiorcom z województwa lubuskiego dostęp do unijnych   środków finansowych oferowanych w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Więcej informacji w zakładce – Informacja Pożyczkowa FRP BGK.

Menu
Menu