Informacja Pożyczkowa FRP BGK

loga z PL

NABÓR WNIOSKÓW POŻYCZKOWYCH  WSTRZYMANY !

– pula środków pożyczkowych wyczerpana

loga górne

27 listopada 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Fundacja „Przedsiębiorczość” podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zapewniając tym samym przedsiębiorcom z województwa lubuskiego dostęp do unijnych   środków finansowych oferowanych w formie nisko oprocentowanych pożyczek.

Instrument Finansowy Mała Pożyczka

wartość projektu  4.705.882,36 PLN

wkład Funduszu Funduszy –  4.000.000,00 PLN

wkład własny  Pośrednika Finansowego – Fundacji „Przedsiębiorczość”  – 705.882,36 PLN

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach realizacji umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oferuje mikro, małym i średnim przedsiębiorcą atrakcyjne pożyczki ze środków Unii Europejskiej, RPO woj. lubuskiego na lata 2014-2020r.

Przeznaczenie pożyczki:

Pożyczki przeznaczone są  dla przedsiębiorstw z woj. lubuskiego w szczególności będących w fazie start-up oraz tych, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy, m.in. poprzez inwestycje związane z:

 • wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych,
 • wprowadzeniem nowych i ulepszonych produktów i usług,
 • zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiające wdrażanie innowacji,
 • finansowanie rozszerzenia i dywersyfikacji ich działalności,
 • finansowanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów (zgodnie z wytycznymi KE w tym zakresie).
 • Finansowanie do 100% inwestycji,
 • Finansowanie kapitału obrotowego do wysokości 50% jednostkowej pożyczki,
 • Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji do wysokości 10% środków pożyczkowych.

 

Warunki preferencyjnej mikropożyczki:

 • Kwota pożyczki: max. 200.000 zł.
 • Okres spłaty: max. 60 miesięcy.
 • Karencja w spłacie kapitału: max. 6 miesięcy.
 • System spłat: miesięczny, raty malejące.
 • Oprocentowanie stałe w okresie trwania pożyczki:
 • na warunkach pomocy de minimis – 0,5 %  lub 0,2 %

0,5 % dla podmiotów posiadających nie wykorzystany limit pomocy de minimis, w przypadku realizacji inwestycji, w wyniku których tworzone są miejsca pracy lub następuje wzrost zatrudnienia oprocentowanie pożyczek wynosi 0,2%, chyba że musi być podwyższone ze względu na nieposiadanie wystarczającego niewykorzystanego limitu pomocy de minimis.

 

 • na warunkach, według stopy referencyjnej od  2,35%

Na inwestycje w przedsiębiorstwa, które przekroczyły limit pomocy de minimis.

Dla firm prowadzących działalność gospodarczą w okresie do 1 roku wysokość oprocentowania wynosi od 5,35%.

Dla firm prowadzących działalność gospodarczą w okresie powyżej 1 roku wysokość oprocentowania wynosi od 2,35%.

 • Zabezpieczenie: 100% wnioskowanej kwoty.
 • Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości nie pobiera żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczki.

ZAŁĄCZNIKI :

BGK-lista wymaganych dokumentów

BGK-Wniosek pożyczkowy

BGK-Biznes plan

BGK- analiza finansowa

BGK-Formularz deklaracji zabezpieczeń

BGK-Formularz przy ubieganiu się o pomoc de-minimis

BGK-Zaświadczenie o zarobkach

BGK-Upoważnienie firmy do BIG

BGK-Informacja o wielkości otrzymanej pomocy de minimis

 

 

 BGK logo

Menu
Menu