mkkominy

MK Systemy Kominowe / Żarski CSR społeczna odpowiedzialność biznesu

Opis prowadzonej działalności
MK Systemy Kominowe to jeden z największych producentów systemów odprowadzania spalin ze stali szlachetnych w Polsce, będący nie tylko wyznacznikiem jakości, ale również firmą wprowadzającą nowatorskie rozwiązania. Dołączając do Joncoux Group, MK Systemy Kominowe stało się częścią największej grupy producentów systemów kominowych w Europie, unowocześniając swoją technologię
Główna działalność MK Sp. z o.o. to projektowanie, produkcja i sprzedaż systemów kominowych oraz usługi cięcia laserowego i wodnego.
Wdrożony System Zarządzania Jakością i Środowiskiem jest elementem strategii ciągłego doskonalenia działalności firmy, a ulepszanie systemu wiąże się z zaspokojeniem oczekiwań Klientów firmy oraz aspiracji kierownictwa i pracowników firmy.

Opis działań w zakresie CSR (Corporate Social Responsibility)
Misją MK jest zaspokajanie potrzeb Klientów poprzez dostarczanie wyrobów i usług najwyższej jakości, przy jednoczesnej dbałości o otaczające środowisko. Realizacja misji firmy odbywa się na trzech poziomach:
1. Staranna analiza wszelkich sygnałów rynkowych,
2. Projektowanie produktów i procesów w oparciu o głęboką wiedzę i międzynarodowe standardy,
3. Produkcja prowadzona w sposób gwarantujący niezmiennie najwyższą jakość wyrobów oraz poszanowanie środowiska naturalnego.
Powyższe idee realizujemy poprzez:
• ciągłe doskonalenie zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem, zgodnego z międzynarodowymi normami ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004, zapewniające funkcjonalność i bezpieczeństwo naszych wyrobów oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko,
• podnoszenie kwalifikacji i kształtowanie świadomości pracowników w zakresie jakości i ochrony środowiska,
• wytyczanie mierzalnych celów jakościowych i środowiskowych, w obszarach, w których jest to możliwe,
• stały monitoring rynku oraz reagowanie na potrzeby i propozycje zgłoszone przez naszych Klientów,
• redukcję kosztów własnych oraz wzrost dochodów z działalności przedsiębiorstwa w połączeniu ze wzrostem wydajności pracy,
• unowocześnianie technologii i stosowanie sprzętu technicznego w oparciu o rozwój nauki i techniki,
• ciągły monitoring procesów zachodzących w firmie oraz ich modyfikacje,
• właściwą gospodarkę wodno – ściekową,
• racjonalizację gospodarki odpadami,
• utrzymanie emisji do powietrza na poziomie ograniczonym przepisami,
• zmniejszenie poziomu ryzyka zawodowego.

Posiadane certyfikaty
Certyfikaty jakości: MPA, TÜV Nord, LNE, certyfikaty ISO Systemu  Zarządzania Jakością ISO EN 9001 oraz Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO EN 14001

Informacje o firmie
MK Sp. z o.o.
ul. Wiśniowa 24
68-200 Żary
NIP PL 527-247-28-56
e-mail: kontakt@mkzary.pl
tel. (+48) 68 458 19 15
www.mkzary.pl

Strona główna Żarski CSR MK Systemy Kominowe / Żarski CSR społeczna odpowiedzialność biznesu
Menu
Menu