logo-MCK

Młodzieżowe Centrum Kariery w Żarach

 

Młodzieżowe Centra Kariery są formami organizacyjnymi stacjonarnymi, funkcjonującymi w środowiskach lokalnych poza siedzibami Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży. Organizują komplementarne wsparcie dla młodzieży obejmujące dwa lub trzy rodzaje usług:

  • pośrednictwo pracy;
  • poradnictwo zawodowe;
  • w zależności od potrzeb szkolenia zawodowe uzupełniające umiejętności zawodowe uczestników, realizowane we współpracy z lokalnymi pracodawcami.

 

Oferta MCK jest skierowana przede wszystkim do młodzieży będącej pod opieką jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP oraz absolwentów tych jednostek, a także dostępna dla lokalnej młodzieży w wieku 15-25 lat, która ze względu na trudną sytuację środowiskową ma trudności z zafunkcjonowaniem na rynku pracy.

Usługi z których można skorzystać:

-porady indywidualne i grupowe z dziedziny poradnictwa zawodowego,

-informacje o kształceniu, zawodowych oraz rynku pracy,

-testy zainteresowań i uzdolnień zawodowych,

-pośrednictwo pracy w kraju i za granicą,

-giełdy, targi pracy i spotkania z pracodawcami

-doradztwo z zakresu prawa pracy

 

Działanie MCK ma na celu:

-Zwiększenie dostępu młodzieży do usług z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej oraz pośrednictwa pracy,

-Kompleksowe wsparcie młodzieży w procesie wejścia na rynek pracy, uzyskania i utrzymania zatrudnienia, kształtowanie kariery zawodowej, samopoznania poprzez usługi poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

 

Adres:

Młodzieżowe Centrum Kariery w Żarach

Ochotnicze Hufce Pracy

Ul. Mieszka I 13 /11

68-200 Żary

Kontakt:

Pośrednik pracy: 508-307-475

Doradca zawodowy: 690-505-301

Strona:  

https://ohp.pl/

https://www.lubuska.ohp.pl/

Strona główna Baza firm w Inkubatorze Młodzieżowe Centrum Kariery w Żarach
Menu
Menu