formats
start-dzialanosci

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców – wsparcie dla mśp

Rzecznik MŚP to nowy urząd, który został wprowadzony przez pakiet ustaw, tworzących tzw. Konstytucję Biznesu. Został stworzony, by chronić interesy mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Przedsiębiorcy ci będą mogli się zwrócić do…

formats
kadry,płace

Nowa rekrutacja-bezpłatne szkolenia dla osób 30+ kadry i płace

Fundacja Przedsiębiorczość ogłasza rekrutację do projektu szkoleniowego w zakresie: kadry i płace Cel projektu: Celem głównym projektu jest doprowadzenie 70 osób w wieku 30 lat i więcej (42 kobiet i 28…

formats
fotografia i obróbka zdjęć

Nowa rekrutacja-bezpłatne szkolenia dla osób 30+ fotograf z obróbką zdjęć

Fundacja Przedsiębiorczość ogłasza rekrutację do projektu szkoleniowego w zakresie: fotograf z obróbką zdjęć Cel projektu: Celem głównym projektu jest doprowadzenie 70 osób w wieku 30 lat i więcej (42 kobiet…

formats
facebook_awatar

Pożyczki do 200 000 zł. dla mikro, małych i średnich firm

W ramach Osi Priorytetowej 1 „Gospodarka i innowacje” Priorytetu Inwestycyjnego 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie1.5.2 Rozwój sektora MŚP – instrumenty finansowe, realizowany jest projekt pn.…

Strona główna Archive for category "Aktualności" (Page 14)
Menu
Menu