Radca Prawny

  • Pełny etat
  • Żary
  • Opublikowane 1 miesiąc temu

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

105.Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Żarach

ul. Domańskiego 2 , 68-200 Żary

poszukuje pracownika na stanowisko:

radca prawny

Wymagania

Wykształcenie wyższe prawnicze
Wpis na listę radców prawnych
Pełna zdolność do czynności prawnych
Dobra znajomość prawa zamówień publicznych,  
Doświadczenie w obsłudze osób prawnych
Mile widziane doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów leczniczych

Główne obowiązki
Obsługa prawna i doradztwo,
Wydawanie opinii prawnych,
Sporządzanie i opiniowanie projektów umów,  porozumień i wewnętrznych aktów prawnych,
Występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi
Uczestnictwo w rokowaniach
Pozostałe czynności wynikających z ustawy z dnia  6 lipca 1982 r. o radcach prawnych ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 75 .)

Wymagane dokumenty:
List motywacyjny oraz CV, w którym prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.)
Kserokopia dokumentów potwierdzających  kwalifikacje zawodowe,
Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
Oświadczenie o niekaralności  oraz braku karalności dyscyplinarnej,
Oświadczenie o posiadaniu aktualnej polisy OC

Termin składania dokumentów:
 15 lipca 2020 r.

 
Miejsce składania dokumentów:
Na adres mailowy: m.majewska@105szpital.pl m.sarnecka@105szpital.pl lub pocztą na adres szpitala (ul. Domańskiego 2  68-200 Żary ) z dopiskiem:   „Oferta pracy – radca prawny”

 

 

Aby ubiegać się o pracę wyślij nam informacje o sobie na m.majewska@105szpital.pl

Skorzystaj z webmaila: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Menu
Menu