Hydraulik

  • Pełny etat
  • Żary
  • Opublikowane 2 miesiące temu

105. Kresowy Szpital Wosjkowy z Przychodnia SP ZOZ

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach,

ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary

Poszukuje kandydata na stanowisko:

HYDRAULIK

Wymagania wobec Kandydata:

– co najmniej 3 letni udokumentowany staż pracy w zawodzie hydraulika, instalatora

– dyspozycyjność 

Mile widziane:

Umiejętność pracy w zespole;
Samodzielność i odpowiedzialność;
Oferujemy:

Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
Przyjazną atmosferę
Oferty  drogą elektroniczną należy kierować do Kierownika Działu Kadrowo-Płacowego

na adres: m.majewska@105szpital.pl  lub osobiście budynek nr 23

Zastrzegamy możliwość kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Do zgłoszenia prosimy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych  dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

 

                                

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów na powyższe stanowiska

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 105. Kresowy Szpital Wojskowy
z Przychodnią SP ZOZ z siedzibą w Żarach przy ul. Domańskiego 2.2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ jest możliwy pod adresem pocztowym: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ 68-200 Żary ul. Domańskiego 2 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”, lub na adres e-mail  iodo@105szpital.pl .3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz po jej zakończeniu przez okres 1 roku od daty zakończenia rekrutacji.4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.6) Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych;8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.10) Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Aby ubiegać się o pracę wyślij nam informacje o sobie na m.majewska@105szpital.pl

Skorzystaj z webmaila: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Menu
Menu