Technik UR – Ślusarz Spawacz

 • Inna część etatu
 • Żary
 • Opublikowane 1 miesiąc temu

Ciech Vitrosilicon S.A.

ul. Westerplatte 10a, Żary 68-200

Kim jesteśmy?

Jesteśmy międzynarodową grupą chemiczną, eksportującą swoje produkty do ponad 100 krajów z całego świata. Nasze produkty otaczają każdego z nas.  W naszych zakładach produkujemy między innymi sodę, sól, środki ochrony roślin, żywice, pianki, krzemiany, opakowania szklane.

Technik UR – Ślusarz Spawacz w Ciech Vitrosilicon S.A.

Oferta dla Ciebie:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • prywatna opieka zdrowotna,
 • karta sportowa,
 • darmowe lekcje języków obcych dla Ciebie i wybranej przez Ciebie osoby na platformie e-learningowej,
 • możliwość skorzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a w nim m.in.:  świadczenie świąteczne, paczki świąteczne dla dzieci, świadczenie wakacyjne,
 • praca w miejscu, gdzie ważne jest bezpieczeństwo, a atmosfera jest naprawdę dobra.

Opis stanowiska:

 • Konserwacja i remont urządzeń technologicznych;
 • obróbka ręczna i mechaniczna części do urządzeń technologicznych i innych związanych z utrzymaniem ruchu;
 • prace spawalnicze;
 • wykonywanie podstawowych prac ślusarskich.

Oczekujemy:

 • wykształcenia kierunkowego,
 • lub doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej,
 • zdolności manualnych i technicznych,
 • umiejętności identyfikacji awarii,
 • uprawnień spawalniczych 111, 311, 135 – mile widziane,
 • uprawień energetycznych; eksploatacja grupy 2  – mile widziane,
 • umiejętności czytania i posługiwania się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń – mile widziane,

Więcej informacji pod numerem telefonu: +48 669 600 071

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych:

Administratorem danych jest CIECH Vitrosilicon S.A. z siedzibą w Iłowej przy ul. Żagańskiej 27, 68-120 Iłowa, (dalej również jako „administrator”).

Dane kontaktowe:

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: ciechvitrosilicon@ciechgroup.com, telefonicznie pod numerem: +48 68 360 07 47 lub pisemnie pod adresem: ul. Żagańska 27, 68-120 Iłowa.

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: IOD@ciechgroup.com lub pisemnie na adres: ul. Żagańska 27, 68-120 Iłowa.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych – podstawą prawną przetwarzania są przepisy Kodeksu pracy, podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz zgoda – w zakresie danych, które nie są przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, w przypadku gdy dane te zostaną przez Pana/Panią przekazane z własnej inicjatywy, tj. w szerszym zakresie niż wynika z przepisów prawa pracy

przeprowadzania przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez administratora danych – w przypadku wyrażenia zgody, która będzie podstawą przetwarzania,

udostępniania danych innym spółkom Grupy CIECH na potrzeby prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji – w przypadku wyrażenia zgody, która będzie podstawą przetwarzania.

Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora – oraz, w przypadku udzielenia na to zgody, spółkom należącym do Grupy CIECH.Odbiorcy danych:

Okres przechowywania danych:

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez czas trwania procesu rekrutacyjnego oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji, administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat od momentu wyrażenia zgody.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania,  ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych:

Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Bez podania tych danych nie może Pani/Pan wziąć udziału w procesie rekrutacji.

 

Aby ubiegać się o pracę wyślij nam informacje o sobie na rekrutacja.ciechvitrosilicon@ciechgroup.com

Skorzystaj z webmaila: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Strona główna ogłoszenie Technik UR – Ślusarz Spawacz
Menu
Menu