Inspektor Farmaceutyczny

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gorzowie Wielkopolskim

66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Jagiellończyka 4

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza wolne stanowisko na Inspektor Farmaceutyczny do spraw: nadzoru nad aptekami, punktami aptecznymi, działami farmacji szpitalnej i punktami obrotu poza aptecznego Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gorzowie Wielkopolskim. 

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
 • kontroluje warunki przechowywania oraz obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w aptekach ogólnodostępnych, szpitalnych, działach farmacji szpitalnej, punktach aptecznych oraz placówkach obrotu pozaaptecznego,
 • kontroluje podmioty wprowadzające do obrotu środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory kategorii 1,
 • przeprowadza lustracje lokali przewidzianych na aptekę, punktów aptecznych, placówek obrotu pozaaptecznego, w celu wydania opinii o jego przydatności i zgodności z obowiązującymi przepisami lub zaświadczenia dla placówek obrotu pozaaptecznego o spełnieniu wymogów lokalowych,
 • pobiera do badań leki recepturowe, a także zabezpiecza i pobiera do badań produkty lecznicze oraz przeprowadza postępowania wyjaśniającego w przypadku podejrzenia, że ww. produkt nie odpowiada ustalonym dla nich wymaganiom w celu przekazania ich do badań i wstrzymania w obrocie na terytorium województwa lubuskiego,
 • kontroluje reklamę działalności aptek i punktów aptecznych, właściwe oznakowania i reklamę produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
 • zabezpiecza środki odurzające, substancje psychotropowe oraz prekursory kategorii 1, które uległy przeterminowaniu w celu umożliwienia przekazania ich do utylizacji.
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
 • Staż pracy i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego zgodnie z kierunkiem wykształcenia farmaceutycznego
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, prawa farmaceutycznego,
 • wiedza fachowa z dziedziny farmacji,
 • prawo wykonywania zawodu farmaceuty,
 • spełnianie warunków, o których, o którym mowa w art. 114a ust. 1 ustawy Prawo Farmaceutyczne,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office,
 • komunikatywność, dyspozycyjność.
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Twoja aplikacja musi zawierać

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • CV i list motywacyjny, podpisane i opatrzone aktualną datą,
 • kopie dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu farmaceuty,
 • oświadczenie, o spełnianiu warunków, o którym mowa w art. 114a ust. 2 ustawy Prawo Farmaceutyczne,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B

Aplikuj do 9 marca 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
ul. Jagiellończyka 4, 66-400 Gorzów Wlkp., Skrytka pocztowa 772
z dopiskiem “oferta pracy – nie otwierać”

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

694 461 997
 • Dokumenty należy złożyć do: 09.03.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Pełna oferta w linku

https://nabory.kprm.gov.pl/lubuskie/gorzow-wielkopolski/inspektor-farmaceutyczny,75008,v7

Strona główna ogłoszenie Inspektor Farmaceutyczny
Menu
Menu