Inspektor Weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim

66-600 Krosno Odrzańskie ul. Fryderyka Chopina 1

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim ogłasza wolne stanowisko na Inspektora Weterynarii do spraw: wymogów wzajemnej zgodności i ochrony zwierząt Zespole ds. zdrowia i ochrony i zwierząt. 

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zdrowia zwierząt
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad wymogów wzajemnej zgodności,
 • nadzór nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie,
 • wykonywanie czynności z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, badania kontrolne zakażeń zwierząt i monitorowanie chorób zakaźnych zwierząt,
 • prowadzenie dokumentacji, sprawozdawczości , rejestrów,
 • kontrole podmiotów nadzorowanych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych,
 • wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez przełożonych
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel),
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość obecnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Twoja aplikacja musi zawierać

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Aplikuj do 7 marca 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim
ul. Fryderyka Chopina 1
66-600 Krosno Odrzańskie

dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem ,,Oferta pracy – inspektor weterynaryjny – zespół ds. zdrowia i ochrony zwierzat”

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

068-38-51-73 wew. 23
 • Dokumenty należy złożyć do: 07.03.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Pełna oferta w linku

https://nabory.kprm.gov.pl/lubuskie/krosno-odrzanskie/inspektor-weterynaryjny,74937,v7

Strona główna ogłoszenie Inspektor Weterynaryjny
Menu
Menu