Referent

Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie

Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie ogłasza wolne stanowisko na Referent do spraw: kontroli i spraw administracyjnych w Wydziale Zamiejscowym w Gorzowie Wielkopolskim

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
 • kontroluje przedsiębiorców i użytkowników przyrządów pomiarowych w ramach sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy Prawo o miarach oraz ustawy o towarach paczkowanych,
 • realizuje zadania techniczno-administracyjne, przewidziane na stanowisku do spraw obsługi interesanta,
 • prowadzi sprawy administracyjno-biurowe Wydziału, sprawy dotyczące gospodarki materiałowej i magazynowej oraz dokumentacji księgowej,
 • przygotowuje umowy na wykonanie usług metrologicznych,
 • sporządza sprawozdania z działalności Wydziału oraz zestawienia i analizy na potrzeby Referatu Finansowo-Księgowego i Wydziału Nadzoru i Koordynacji.
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość ustawy Prawo o miarach i ustawy o towarach paczkowanych,
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Umiejętność obsługi komputera – znajomość pakietu MS OFFICE (Word, Excel),
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe techniczne (mechaniczne, elektryczne, elektroniczne, elektrotechniczne) lub w zakresie nauk ścisłych (fizyka, informatyka, chemia, matematyka)
 • Umiejętność komunikowania się,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania.
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Twoja aplikacja musi zawierać

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy kat. B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Aplikuj do 10 marca 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:

Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie, pl. Lotników 4/5,
70 – 414 Szczecin (z dopiskiem oferta pracy referent W4)
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

(91) 434-75-66 wew. 20.
WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE

 • Dokumenty należy złożyć do: 10.03.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Pełna oferta w linku

https://nabory.kprm.gov.pl/lubuskie/gorzow-wielkopolski/referent,74957,v7

Menu
Menu