Referent

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

65-454 Zielona Góra ul. Generała Władysława Sikorskiego 2

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze ogłasza wolne stanowisko na  Referent do spraw: prowadzenia egzekucji administracyjnej, obsługi służb poborców oraz rozliczania sum depozytowych w Referacie Egzekucji Administracyjnej w Urzędzie Skarbowym we Wschowie. 

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
 • Badaniem prawidłowości otrzymanych tytułów wykonawczych i dopuszczalności prowadzenia egzekucji administracyjnej
 • Rejestrowaniem oraz wprowadzaniem bądź migrowaniem do systemu informatycznego tytułów wykonawczych w tym otrzymanych w formie elektronicznej
 • Stosowaniem środków egzekucyjnych przewidzianych ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z wyłączeniem egzekucji z pieniądza
 • Przygotowywaniem pism do stron postępowania i instytucji w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym i zabezpieczającym
 • Weryfikowaniem prawidłowości i terminowości udzielania odpowiedzi przez dłużnika zajętej wierzytelności
 • Utrzymywaniem akt egzekucyjnych w należytym porządku i ustalonym instrukcją układzie
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w administracji lub pracy biurowej
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy
 • Wnikliwość i rzetelność
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Twoja aplikacja musi zawierać

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO oraz wykraczających poza zakres art. 22(1) § 1 kp,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Aplikuj do 5 marca 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: “ogłoszenie nr 75024”
na adres:

Izba Administracji Skarbowej
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
65-454 Zielona Góra
kancelaria – ul. Generała Władysława Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Góra

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

660 557 178, 660 557 006
 • Dokumenty należy złożyć do: 05.03.2021
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Pełna oferta w linku

https://nabory.kprm.gov.pl/lubuskie/wschowa/referent,75024,v7

Menu
Menu