Starszy Referent

 • Pełny etat
 • Gdziekolwiek
 • Opublikowane 2 miesiące temu

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze ogłasza wolne stanowisko na Starszy Referent do spraw: czynności analitycznych i sprawdzających w Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze. 

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
 • Dokonywaniem czynności sprawdzających i analitycznych zwrotów w podatku VAT
 • Prowadzeniem czynności sprawdzających i analitycznych w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego
 • Przygotowywaniem projektów pism z zakresu prowadzonych spraw
 • Wprowadzaniem do systemów informatycznych w ramach realizowanych w komórce zadań przyjętych oraz utworzonych dokumentów
 • Sporządzaniem zawiadomień o naruszeniu przepisów podatkowych
 • Przygotowywaniem sprawozdań i informacji z zakresu realizowanych zadań
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w administracji
 • Znajomość przepisów ordynacji podatkowej, oraz przepisów prawa podatkowego
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Twoja aplikacja musi zawierać

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO oraz wykraczających poza zakres art. 22(1) § 1 kp,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Aplikuj do 5 marca 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: “ogłoszenie nr 75017”
na adres:

Izba Administracji Skarbowej
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
65-454 Zielona Góra
kancelaria – ul. Generała Władysława Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Góra

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

660 557 178 , 660 557 006
 • Dokumenty należy złożyć do: 05.03.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Pełna oferta w linku

https://nabory.kprm.gov.pl/lubuskie/zielona-gora/starszy-referent,75017,v7

Aby ubiegać się o pracę wyślij nam informacje o sobie na szuscicka@fundacja.zary.pl

Skorzystaj z webmaila: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Strona główna ogłoszenie Starszy Referent
Menu
Menu