Starszy Referent

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze ogłasza wolne stanowisko na Starszego Referenta w Wydziale Rekrutacji.

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
 • prowadzenie ewidencji zasobów rezerw osobowych na zasadach określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP z wykorzystaniem systemów informatycznych,
 • przygotowywanie zaświadczeń w sprawach przedstawianych we wnioskach składanych przez osoby objęte prowadzeniem ewidencji,
 • przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji w zakresie spełniania powszechnego obowiązku obrony,
 • przygotowywanie projektow decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach przedstawianych we wnioskach składanych przez osoby objęte prowadzeniem ewidencji,
 • opracowywanie korespondencji do organów administracji publicznej, zakładów pracy, sądów w zakresie zmian zachodzących w ewidencji,
 • udział w opracowywaniu analiz, bilansów, sprawozdań i zestawień dotyczących prowadzonej ewidencji.
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “Poufne” lub wyrażenie zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP w zakresie stanowiska
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: średnie administracyjne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w pracy biurowej lub w resorcie obrony narodowej
 • Przeszkolenie z zakresu postępowania administracyjnego
 • Przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Twoja aplikacja musi zawierać

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “Poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z zakresu postępowania administracyjnego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z zakresu ochrony danych

Aplikuj do 16 kwietnia 2021

na adres:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze
ul. Urszuli 8
65-147 Zielona Góra
z dopiskiem “Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej”
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

tel. 261 648 333
 • Dokumenty należy złożyć do: 16.04.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Pełna oferta w linku

https://nabory.kprm.gov.pl/lubuskie/zielona-gora/starszy-referent,76794,v7

Strona główna ogłoszenie Starszy Referent
Menu
Menu