34-1e57798f9fab5d4aeb0dfd8c41141d6d

“NCA – NEW COMPETENCE AND ABILITY” – NARZĘDZIA I MATERIAŁY METODYCZNE DO BADANIA KOMPETENCJI I ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH OSÓB DOROSŁYCH

Fundacja ,,Przedsiębiorczość” serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia doradców/specjalistów będących pracownikami instytucji oświatowych prowadzących doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz pracowników instytucji centralnych, placówek doskonalenia nauczycieli, centrów kształcenia ustawicznego, praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego…

Fundacja rozszerzyła swoją działalność….

Miło nam poinformować Państwa o otrzymaniu przez Wojewódzki Urząd Pracy, Certyfikatu o dokonaniu wpisu Fundacji ,,Przedsiębiorczość” do Rejestru podmiotów prowadzących Agencję Zatrudnienia pod nr 11510

Menu
Menu