logo_cp

Bezpłatne studia II stopnia poświęcone współpracy regionalnej i transgranicznej – rekrutacja przedłużona

Do 25 września przedłużono rekrutację na bezpłatne studia II stopnia na kierunku: stosunki międzynarodowe, specjalność: współpraca regionalna i transgraniczna. Aplikacje można składać w słubickim Collegium Polonicum.

Stosunki międzynarodowe (specjalność: Współpraca regionalna i transgraniczna) to studia II stopnia realizowane przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy).

Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim przez doświadczonych wykładowców i specjalistów.

 

Specjalizacja “Współpraca regionalna i transgraniczna” ma na celu wyposażenie studentów w wiedzę ekspercką oraz kompetencje w obszarze procesów politycznych, ekonomicznych czy społecznych zachodzących w regionach granicznych. Jest to szczególnie istotne ponieważ współpraca transgraniczna ma potencjał przekształcania granic narodowych w szanse (sposobność) do rozwoju, co stanowi ważny element w stosunkach w zintegrowanej Europie.

Ten wyjątkowy program został stworzony w taki sposób, by umożliwić studentom pełne zrozumienie złożoności i dynamiki regionalnych i transgranicznych w Europie, a także poza nią.

Program studiów łączy w sobie najwyższy poziom nauczania oraz interdyscyplinarność. Do kluczowych zagadnień poruszanych w ramach specjalizacji należą: komunikacja interkulturowa, negocjacje międzynarodowe, teorie stosunków międzynarodowych, prawo międzynarodowe, globalizacja i regionalizacja w stosunkach gospodarczych, konflikty regionalne, regionalizm i rozwój regionalny w Europie, zarządzanie transgraniczne, współpraca euroregionalna i transgraniczna w ujęciu porównawczym, a także zajęcia z soft skills czy przedsiębiorczości.

W ramach projektu oferujemy studentom przyjętym na I rok studiów w roku akad. 2014/2015:

  • zajęcia prowadzone przez międzynarodową kadrę;
  • zajęcia w nowoczesnym laboratorium językowym;
  • wyjazd do siedziby Komisji Europejskiej;
  • wyjazd do siedziby polskich instytucji państwowych;
  • szkolenia soft-skills;
  • księgozbiór podręczny.

Wymagania rekrutacyjne: dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku; Ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia

Więcej informacji: www.cp.edu.pl e-mail:  study.cp@europa-uni.de Joanna Pąk, telefon: +48 95 759 2415

Otwarcie studiów jest finansowane w ramach projektu „UAM – ponadnarodowe i interdyscyplinarne rozwiązania XXI wieku” Nr POKL.04.01.01-00-109/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Strona główna Aktualności Bezpłatne studia II stopnia poświęcone współpracy regionalnej i transgranicznej – rekrutacja przedłużona
Menu
Menu