1

Bezpłatne szkolenia – pozyskaj bezzwrotne środki na działalność firmy w nowym okresie programowania

Fundacja ,,Przedsiębiorczość” zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży transortowej, logistycznej, spedycyjnej i magaz

Szkolenia dotyczyć bedą:

Finansowanie unijne dla branży TSL/Reverse Logistics – 3 dni, 24h:

Dzień 1. Założenia programowe dla funduszy europejskich, możliwości dofinansowania na poziomie centralnym i regionalnym, Fundusze norweskie, fundusze z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW, ARMiR

 • Najważniejsze dokumenty strategicznie w obszarze projektów ekoinnowacyjnych
 • System realizacji i zarządzania projektami
 • Diagnoza obszaru wsparcia dla firm na poziomie centralnym i regionalnym
 • Typy projektów, obszary wsparcia, pułapy wsparcia
 • Tryby naboru wniosków
 • Cele Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, typy projektów i pułapy wsparcia
 • Cele Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, typy projektów i pułapy wsparcia
 • Cele Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, typy projektów i pułapy wsparcia
 • Fundusze Norweskie
 • Fundusze NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz Prosument
 • Fundusze ARMiR

Dzień 2. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie

 • Projekt jako podstawa przygotowania wniosku o dofinansowanie
 • Określenie celów projektu i ich zgodności z celami tematycznymi Programów Operacyjnych
 • Przełożenie celów na zadania
 • Rezultaty projektu
 • Konstruowanie budżetu projektu oraz harmonogramu
 • Konstruowanie wniosku o dofinansowanie / Tworzenie wniosku o dofinansowanie
 • Ocena kwalifikowalności wydatków
 • Zasady oceny – ocena formalna oraz merytoryczna
 • Aktualnie otwarte nabory, terminy składania
 • Dobre praktyki

Dzień 3. Reverse Logistics. Efektywny pracownik działu logistyki.

 • Logistyka zwrotna – wyzwania i praktyczne sposoby jej realizacji
 • Ecologistyka, logistyka utylizacji, logistyka recyrkulacji, downcycling,  odpady,
 • Wsparcie logistyczne w systemie zarządzania środowiskiem sektora TSL
 • Odpowiedzialny ekonomicznie łańcuch dostaw
 • Ekologia w logistyce – dobre praktyki
 • Zarządzanie czasem w pracy logistyka
 • WIN – WIN jako skuteczna strategia działania
 • Elementy obniżające skuteczność logistyki w organizacji
 • Kluczowe czynniki sukcesu

Zarządzanie w branży TSL w aspekcie środowiskowym – 3 dni, 24h

Dzień 1 – Kontroling w logistyce:

 • Kryteria i ocena pracownika logistyki
 • Działania i ocena sytuacji dostępności transportu na rynku podczas zmienności otoczenia (wysoka oraz niska koniunktura)
 • własny tabor transportowy vs korzystanie z usług firm przewozowych/ spedycyjnych
 • Rozwój zarządzania logistyką
 • Logistyka jako czynnik sukcesu
 • Instrumenty i wymiar zarządzania logistyką
 • Logistyka i kontroling
 • Podejmowanie decyzji w logistyce przy pomocy modeli
 • Marketing w spedycji oraz sprzedaż usług logistycznych – działania marketingowe i branżowe know-how mające na  celu zwiększenie liczby zamówień.
 • Negocjacje w logistyce

Dzień 2. System Zintegrowanego Zarządzania magazynem (WMS) Warehouse Management System istota i zastosowanie

 • Kryteriów wyboru systemu
 • Elastyczność w zakresie konfiguracji (parametryzacji) systemu
 • Automatyzacja procesów w magazynie
 • Ewidencja ruchu towarów (przyjęcie dostawy, uzupełnianie zapasów w strefie bezpośredniego pobrania, kompletacja towarów zgodnie z zamówieniami, wydanie towarów)

Dzień 3. SCOR – Doskonalenie łańcuchów dostaw (Supply Chain Operations Reference Model)

 • Zarządzanie łańcuchem dostaw jako koncepcja sieci gospodarczej
 • Integracja i zarządzanie procesami w łańcuchu dostaw
 • Struktura łańcuchów dostaw w przemyśle japońskim
 • Wieloszczeblowy system kooperacji z dostawcami
 • Sieć przedsiębiorstw i sieć przemysłowa
 • Struktura modelu sieci przemysłowych (podejście sieciowe )
 • Model SCORE (poziomy modelu,  system mierników SCOR, mapa, elementy oceny złożonego łańcucha dostaw, konfiguracja, planowanie zaopatrzenia, zamawianie, planowanie produkcji, wytwarzanie, planowanie wysyłek, dostarczanie)
 • Rola i znaczenie prawidłowo wypełnionego listu przewozowego CMR
 • Zarządzanie przez jakość TQM (np. Just in Time)
Szkolenia odbędą się w siedzibie Fundacji ,,Przedsiębiorczość” w dniach :
20-04-2015 do 22-04-2015
18-05-2015 do 20-05-2015
 1. Zarządzanie w branży TLS
 2. Reverse Logistics/Finansowanie unijne w branży TSL
Żary, Fundacja ,,Przedsiębiorczość” ul. Mieszka I 13, sala konferencyjna nr 10
Ilość miejsc ograniczona !!!!
Formularze zgłoszeniowe, należy wypełnić i przesłać na adres mailowy: kaczmarczyk@fundacja.zary.pl

 

Zyskaj

 • możliwość skorzystania z bezzwrotnych środków na inwestycje w firmie
 • umiejętność minimalizacji kosztów magazynowania, transportu i zużycia paliwa
 • dobre praktyki w zakresie oszczędności w firmie transportowej i spedycyjnej
 • zdolność redukcji kosztów energii oraz usuwania odpadów.

Czytaj więcej …

Załączniki:

644_ulotka-rnz

644_formularz zgłoszeniowy RNZ (1)

Strona główna Aktualności Bezpłatne szkolenia – pozyskaj bezzwrotne środki na działalność firmy w nowym okresie programowania
Menu
Menu