39ea3a94fae71eb

Podsumowanie działań Fundacji za 2014r

Od stycznia 2014r. Fundacja realizowała projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków własnych, zgodnie ze statutem i celami głównymi naszej organizacji.

Skupiliśmy się głównie na przedsiębiorcach ich pracownikach oraz osobach bezrobotnych. Swoim działaniem objęliśmy wsparciem szkoleniowym ponad 500 osób z powiatu żarskiego i żagańskiego.

Szkoliliśmy zarówno pracowników  produkcyjnych, jak również kadrę zarządzającą w przedsiębiorstwach lubuskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Zorganizowaliśmy szkolenia m.innymi: Desing thinking we współpracy z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Logistyka w transporcie międzynarodowym, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Pełnomocnik ds. zarządzania środowiskowego, a także Spawacz metodą MIG, MAG, oraz TIG. Szkoliliśmy również na operatorów wózków widłowych, monterów energetyki odnawialnej w zakresie eksploatacji i dozoru. Udziałem w szkoleniach objęci byli również pracownicy księgowości i kadr w szkoleniach dotyczących baz danych Excel, Access, przeprowadziliśmy również szkolenia z zakresu pełnej księgowości i środków trwałych w programie Comarch CDN Optima. W czerwcu podpisaliśmy koleją umowę z Urzędem Marszałkowskim na przeprowadzenie szkoleń Auto CAD, kosztorysowanie oraz spawacz MIG, MAG, projekt ,,Budujemy siłę lubuskich przedsiębiorstw”, realizujemy w partnerstwie z Firmą Consultor Sp.z o.o.

Zachęcamy do wysłuchania rozmowy Dariusza Nowaka / Radio ESKA Żary

Oprócz wsparcia szkoleniowego dla przedsiębiorstw i ich pracowników wspomagaliśmy na rynku pracy również osoby, bezrobotne, poszukujące pracy w różnym przedziale wiekowych, zorganizowaliśmy szkolenia dla osób po 50 roku życia w zakresie monter urządzeń fotowoltaicznych, telemarketer, pracownik administracyjno – biurowy oraz kasjer sprzedawca. Po szkoleniach Fundacja zorganizowała ponad 80 staży w firmach organizacjach oraz instytucjach na terenie Żar i Żagania.

Ponadto przeprowadziliśmy bezpłatne szkolenia językowe dla 48 mieszkańców Żar i Żagania, którzy uzyskali certyfikaty A1, A2 w zakresie języka niemieckiego i angielskiego.

Działania Fundacji w 2014 roku skierowaliśmy również do mam – kobiet które po przerwie związanej z urlopami macierzyńskimi, wychowawczymi chciały powrócić na rynek pracy. Po warsztatach couchingu i doradztwie zawodowym, część mam efektownie powróciła do aktywności zawodowej z czego się niezmiernie cieszymy.

We współpracy z Urzędem Gminy Żary o statusie miejskim w ramach projektu ,,Żary 2020 Innowacyjny System Ekonomii Społecznej, powstało 10 spółdzielni socjalnych na terenie subregionu zielonogórskiego, a tym samym 42 miejsca spółdzielcze. Projekt realizowany jest nadal, trwał będzie do końca czerwca 2015 r.

W 2014 roku zorganizowaliśmy giełdy pracy dla firm zewnętrznych na pracowników produkcyjnych, montażystów przekaźników oraz konsultantów ubezpieczeniowych, a także sprzedawców. Pozyskaliśmy łącznie 1196 ofert pracy, przeprowadziliśmy ponad 300 usług doradczych w zakresie pośrednictwa i doradztwa zawodowego.

Działania Funduszu Pożyczkowego w ramach projektów są również imponujące w zeszłym roku przyznaliśmy ok 2 mln pożyczek dla lubuskich mśp. Fundusz pożyczkowy w ramach realizacji projektów zewnętrznych pozyskał kapitał blisko 6,5 mln złotych adresowany do firm i osób rozpoczynających działalność gospodarczą, tworząc tym samym kapitał zalążkowy dla 161 firm, które na trwałe wpisały się w obraz lubuskiej przedsiębiorczości. 91 firm skorzystało z kapitału na rozwój i dywersyfikację usług. Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości od początku działalności udzielił pożyczek na łączną kwotę ok 9 mln zł z czego w roku 2014 r udzielono pożyczek na kwotę ok 2 mln.

Dzięki wsparciu finansowemu jakiego udzielił funduszu trwale powstało 254 miejsc pracy. Dzięki kompleksowej ofercie Fundusz stał się jednym z trzech instrumentów finansowych w województwie lubuskim najbardziej rozpoznawalnym wśród przedsiębiorców. Usługami informacyjno-doradczymi z zakresu skutecznego pozyskiwania kapitału w roku 2014r. wsparto 387 lubuskich MŚP. ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o. o. w Raporcie Końcowym nt. „Oceny działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu -Operacyjnego na lata” uznało Fundację Przedsiębiorczość jako jedną z trzech organizacji w woj. Lubuskim wykazujących najwyższą aktywność na rzecz przedsiębiorców z którymi najczęściej podejmowana jest współpraca. O rosnącej randze Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości świadczy fakt, iż został on wytypowany przez Marszałka Województwa Lubuskiego jako jedna z ważnych instytucji opiniotwórczych do działań w zakresie oceny ex-ante instrumentów finansowych, którego wyniki będą decydowały o nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W grudniu 2014 roku Fundacja została Agencją Zatrudnienia pod nr 11510 która świadczy usługi pośrednictwa, doradztwa zawodowego, poradnictwa oraz pracy tymczasowej.

Zachęcamy mieszkańców powiatu żarskiego, żagańskiego i nie tylko do korzystania z bogatej oferty Fundacji Przedsiębiorczość przewidzianej w roku 2015.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Strona główna Aktualności Podsumowanie działań Fundacji za 2014r
Menu
Menu