rpo2020

Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2015 rok

W dniu 23 lutego 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zaakceptował Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2015 rok. Dokument został przygotowany zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do projektu Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. W związku z faktem, iż Zarząd Województwa Lubuskiego jest na etapie tworzenia systemu instytucjonalnego dla RPO-Lubuskie 2020, informacje w kolumnie dotyczącej instytucji organizującej konkurs wymagają uzupełnienia na późniejszym etapie.

Ponadto ostateczny Harmonogram może ulec zmianie, ze względu wymóg spełnienia określonych warunków umożliwiających uruchomienie postępowania. Kwoty ujęte w dokumencie zostaną uaktualnione wg kursu euro obowiązującego w dniu ogłoszenia naboru.

Poniżej zamieszczamy Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2015 rok:

Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinans. w trybie konkursowym dla RPO-Lubuskie 2020 na 2015 (141.98 kB)

Strona główna Aktualności Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2015 rok
Menu
Menu