IMG_2524

Otwieramy oddział Forum Młodych Lewiatan – zapraszamy do współpracy

Jeżeli widzisz potrzebę aktywnego włączenia się w działania wspierające młodych wchodzących na rynek pracy, jeśli poszukujesz okazji do współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, jeśli chcesz budować relacje z lokalnymi urzędnikami, realizując projekty dla ludzi młodych,  działaj w oddziale Forum Młodych Lewiatan w Żarach! Poszukujemy osób młodych, pełnych energii i odpowiedzialnych, które chciałby aktywnie kształtować swoje otoczenie.

 

Nowy oddział Forum Młodych Lewiatan przy ,,Fundacji Przedsiębiorczość” to doskonała okazja do:

  • rozwijania swoich kompetencji zawodowych,
  • współpracy z Regionalnym Związkiem Pracodawców i lokalnymi organizacjami pozarządowymi,
  • uczestniczenia w projektach o zasięgu ogólnopolskim,
  • zarządzania projektami regionalnymi,
  • budowania sieci kontaktów,
  • udziału w konferencjach i spotkaniach realizowanych przez Konfederację Lewiatan naszych partnerów,
  • konsultowania projektów dla ludzi młodych realizowanych w twoim regionie.

Forum Młodych Lewiatan to organizacja, która  działa w oparciu o współpracę i dialog pomiędzy organizacjami pozarządowymi, firmami i instytucjami państwowymi, których obszarem działalności jest przedsiębiorczość i rozwiązywanie bieżących problemów ludzi młodych. To ludzie z pasją i wizją, którzy  zachęcają młodych, aby wzięli los w swoje ręce, jasno wytyczali cele, a następnie świadomie i efektywnie je realizowali. Jesteśmy dowodem na to, że dzięki współpracy można działać i odnieść sukces.

Działamy obecnie w 4 regionach i realizujemy takie projekty jak:

Zbuduj z nami zespół Forum Młodych Lewiatan przy Fundacji ,,Przedsiębiorczość” !!! Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 20 marca o godzinie 15:00 w siedzibie Fundacji „Przedsiębiorczość” (ul. Mieszka I 13, Żary).

Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie CV oraz formularza zgłoszeniowego na adres: kaczmarczyk@fundacja.zary.pl w treści maila wpisując:  Koordynator Lewiatan

Osoba kontaktowa:

Małgorzata Kaczmarczyk

Tel: +48 533 32 26 18, 68/ 479 16 04

e-mail: kaczmarczyk@fundacja.zary.pl

Załączniki:

657_zgłoszenie_koordynator_lewiatan

Strona główna Aktualności Otwieramy oddział Forum Młodych Lewiatan – zapraszamy do współpracy
Menu
Menu